Soutěž WorldStar Packaging Award

WorldStar Packaging Awards je prestižní globální soutěž o nejlepší obaly světa. V této uznávané obalové soutěži oceňují porotci obaly, které ve své kategorii vyčnívají nad ostatní nejen inovací a provedením, ale jsou zde posuzovány také ochrana a uchování obsahu, snadná manipulace, snadné plnění, otevírání a uzavírání, ekonomika výroby, vliv na životní prostředí, adaptace na místní podmínky, prezentace značky.

http://www.obalroku.cz

Název exponátu:Univerzální obal pro střešní okna

Přihlašovatel:UNIPAP a.s.

Oceněný v katerorii:

Univerzální obal pro střešní automobilová okna je navržen tak, aby nahradil původní složitý a drahý dřevěný obal jednodušším, plně recyklovatelným a maximálně variabilním řešením s vyloučením dřevěných dílů.

Sestava dílů z vlnité lepenky a tvarových fixačních prvků z PE pěny je použitelná pro různý počet přepravovaných dílů. Tuto variabilitu umožňuje proměnná výška bočnic, které lze objednat ve trojím provedení nebo i upravit ručně podle požadavku.

Snadnou změnou tvaru uložení v PE fixacích při jejich výrobě je možno obal přizpůsobit i pro typově odlišná střešní okna bez nutnosti měnit hlavní konstrukční prvky.

Samozřejmostí je možnost stohování obalu až do zatížení 500 kg.