Soutěž OBAL ROKU

Česká národní soutěž OBAL ROKU je určená pro české i zahraniční firmy, které se podílejí na zajímavém obalovém řešení. Cílem soutěže je vyzdvihnout a propagovat nejlepší myšlenky, inovace a technologie v oblasti balení, které se na českém i zahraničním trhu objevují. Součastně je dána možnost veřejně ocenit práci obalových konstruktérů a designérů při slavnostním předání ocenění.

http://www.obalroku.cz

Název exponátu:Climacontainer SL

Přihlašovatel:STEINBAUER LECHNER s.r.o.

Oceněný v katerorii:

Climacontainer SL je vratný obal obsahující účinnou izolaci proti teplu a chladu a parotěsnou zábranu.

Obal slouží pro bezpečný transport významných vysoce hodnotných uměleckých děl (obrazy, sochy) určených např. na výstavy nebo uskladnění. Základní konstrukci obalu tvoří vysoce stabilní soustava dna, víka a obvodového pláště, doplněná o systém izolací a parozábran zamezující působení vnějších klimatických jevů a zároveň udržující potřebnou teplotu a vlhkost. Řešení vnitřní fixace zamezuje pohybu přepravovaného objektu uvnitř obalu.

Vysoká stabilita obalu a vhodné použití doplňků umožňuje snadné balení předmětů do obalu a zároveň jednoduchou manipulaci s ním. Vysoká variabilita výroby a téměř neomezené možnosti přizpůsobení potřebným rozměrům zajišťuje možnost využití pro jakýkoli cenný objekt a neomezené možnosti úprav externího designu jsou pro cílového uživatele nástrojem, jak efektivně odlišovat jednotlivé projekty nebo dodržovat korporátní design. Obal je recyklovatelný a ekologicky nezávadný.