Soutěž OBAL ROKU

Česká národní soutěž OBAL ROKU je určená pro české i zahraniční firmy, které se podílejí na zajímavém obalovém řešení. Cílem soutěže je vyzdvihnout a propagovat nejlepší myšlenky, inovace a technologie v oblasti balení, které se na českém i zahraničním trhu objevují. Součastně je dána možnost veřejně ocenit práci obalových konstruktérů a designérů při slavnostním předání ocenění.

http://www.obalroku.cz

Název exponátu:Mřížka z plochy

Přihlašovatel:Servisbal OBALY s.r.o.

Oceněný v katerorii:

Nově vytvořený a patentovaný princip konstrukce mřížky pro oddělování výrobků válcovitého tvaru jako například lahví, skleniček apod. Oproti principu konstrukce, výroby a složení standardní mřížky, tato nová varianta umožňuje snadnější výrobu a použití tím, že je vždy složena pouze z jednoho kusu vlnité lepenky, její stěny se vytvoří vertikálním otočením části mřížky v místě ohybu.

Všechny stěny mřížky se navzájem překrývají, nová konstrukce zcela vylučuje požití příčných dílů, čímž opadá kompletace mřížky a tím dochází k výrazné materiálové a časové úspoře.

Při balení 4 ks výrobků dochází k 50% úspoře, při balení 6 ks výrobků dochází k 57% úspoře a při balení 9 ks výrobků dochází k 58% úspoře materiálu oproti standardnímu provedení konstrukce. Mřížka zaručuje snadnou manipulaci a vysokou efektivitu při balení produktů.

Exponát získal ocenění ZLATÁ CENA PŘEDSEDKYNĚ POROTY 2013.