Soutěž OBAL ROKU

Česká národní soutěž OBAL ROKU je určená pro české i zahraniční firmy, které se podílejí na zajímavém obalovém řešení. Cílem soutěže je vyzdvihnout a propagovat nejlepší myšlenky, inovace a technologie v oblasti balení, které se na českém i zahraničním trhu objevují. Součastně je dána možnost veřejně ocenit práci obalových konstruktérů a designérů při slavnostním předání ocenění.

http://www.obalroku.cz

Název exponátu:Package for two wine bottles Rotunda

Přihlašovatel:GRAFOBAL, akciová spoločnosť

Oceněný v katerorii:

Obal na 2 flaše vína. Zadanie pre výrobu obalu pre vychyteného miestneho vinára bolo vytvoriť ekologický odnosný obal prírodného charakteru pre 2 netypizované fľaše vína stvárňujúce najstaršiu historickú stavbu v Skalici – Románsku Rotundu. Konštrukcia obalu prostredníctvom v protiľahlých rohoch cez hrany vyseknutých otvorov kopírujúcich tvar Rotundy umožňuje zákazníkovi vidieť predávaný tovar (dva druhy vína), pričom sa tvorcom podarilo udržať dostatočné mechanické a pevnostné parametre obalu zásluhou vhodne koncipovaných fixačných vložiek. Tie sú vyrobené z vyseknutých okienok rotundy (je to viditeľné po ich rozložení) a maximálne efektívne sa tak zúžitkováva materiál na výrobu obalu. Tento trend je vhodne aplikovaný i pri návrhu odnosného ucha, kde materiál z 1. vyseknutého otvoru je využitý ako ochrana pri nesení pred ostrou hranou vlnitej lepenky, čím sa zvyšuje komfort pri nesení a časť materiálu z 2. vyseknutého otvoru slúži na prekrytie štrbiny, ktorá by vznikla pri spojení obidvoch častí zatvárania. Zásluhou netypického nového konštrukčného riešenia, kedy sa otvor pre prezentáciu výrobku presunul z čelnej strany na protiľahlé rohy, sa vytvoril na čelnej strane dostatočný priestor na grafiku, pričom sa dosiahol efekt vzniku 2 rovnocenných a vyvážených frontálnych strán, čo vhodne dotvára aj opakovane použitý grafický námet realizovaný s jemnými textovými odlišnosťami. Ten vychádza z dobového ohľadu mesta , pričom Rotunda na grafike nie je vytlačená, ale presne na jej mieste je umiestnený výsek v tvare rotundy a teda aj fľaša vína znázorňujúca Rotundu. Pre detailné vykreslenie „perovky„ bola zvolená ofsetová tlač, ktorej použitie na savé prírodné nenatierané materiály je neobvyklé a technicky náročné. Obal si tak zachováva prírodný a ekologický charakter, pričom sa výrazne vyčleňuje z množstva iných obdobných balení vína.