Soutěž OBAL ROKU

Česká národní soutěž OBAL ROKU je určená pro české i zahraniční firmy, které se podílejí na zajímavém obalovém řešení. Cílem soutěže je vyzdvihnout a propagovat nejlepší myšlenky, inovace a technologie v oblasti balení, které se na českém i zahraničním trhu objevují. Součastně je dána možnost veřejně ocenit práci obalových konstruktérů a designérů při slavnostním předání ocenění.

http://www.obalroku.cz

Název exponátu:Alligator

Přihlašovatel:DS Smith Packaging Czech republic s.r.o.

Oceněný v katerorii:

Alligator je brandovým produktem, jehož obal musí splňovat jak konstrukční spolehlivost, tak i vizuální atraktivitu.

Obal pily je nelepeným řešením konstrukce, které je doplněno univerzálními vložkami. Jejich úlohou je ochránit výrobek proti pohybu, protržení i náhodnému pádu. Ochrana řezných čepelí různé délky je zajištěna změnou usazení jedné části vložky. Odnos pily při prodeji umožňuje odnosný průhmat, který je umístěn v oblasti madla pily. To umožňuje snadnou manipulaci jedou rukou.

Řešení Alligator uspělo při pádovém testu u zákazníka. Ke zvýraznění brandu je obal celoplošně potištěn flexotiskem.

K zabráněním tiskových vad ako je proužkování, byla použita lepenka EB vlny. Tisk je vybaven piktogramy popisující základní technické charakteristiky výrobku.

Každá velikost pily je identifikována čárovým kódem umístěným na etiketě.