Soutěž OBAL ROKU

Česká národní soutěž OBAL ROKU je určená pro české i zahraniční firmy, které se podílejí na zajímavém obalovém řešení. Cílem soutěže je vyzdvihnout a propagovat nejlepší myšlenky, inovace a technologie v oblasti balení, které se na českém i zahraničním trhu objevují. Součastně je dána možnost veřejně ocenit práci obalových konstruktérů a designérů při slavnostním předání ocenění.

http://www.obalroku.cz

Název exponátu:Audi jede

Přihlašovatel:DS Smith Packaging Czech republic s.r.o.

Oceněný v katerorii:

V době dokonalých, inteligentních obalů je největší příležitostí úspor skladování a logistika. DS Smith Packaging pomohlo tento problém řešit projektem AUDI.

Principálně jde o jednoduché uložení chladičů ve fixačních vložkách s maximálním využitím prostoru v transportním boxu. Vložky jsou stranově univerzální, rozdělené na spodní, vymezují pohyb a kontakt v horizontální rovině, a horní, které je chrání vertikálně.

Na balící linku jsou dopraveny v plochém stavu. Zakládání chladičů je na lince prováděno ručně se střídavým otáčením. Konstrukce spodní vložky umožňuje snadné zapadnutí do dna a současně chrání chladič proti kývání do doby, než je fixován horní vložkou. Přepravní kapacita transportního boxu AUDI se všemi důsledky při skladování a přepravě narostla o 30 %. Současně došlo i k úspoře spotřebovaného materiálu na balenou jednotu.