Soutěž WorldStar Packaging Award

WorldStar Packaging Awards je prestižní globální soutěž o nejlepší obaly světa. V této uznávané obalové soutěži oceňují porotci obaly, které ve své kategorii vyčnívají nad ostatní nejen inovací a provedením, ale jsou zde posuzovány také ochrana a uchování obsahu, snadná manipulace, snadné plnění, otevírání a uzavírání, ekonomika výroby, vliv na životní prostředí, adaptace na místní podmínky, prezentace značky.

http://www.obalroku.cz

Název exponátu:R - R HYBRID

Přihlašovatel:Continental Automotive Czech Republic s.r.o.

Webové stránky:http://www.continental-corporation.com/en

Oceněný v katerorii:

Redukce transportních nákladů při opakovaném použití obalu. Po vybalení dílů u zákazníka se vysoce kvalitní vstřikované traye rozdrtí na granulát. Polypropylénový tray je přepraven zpět k výrobci trayů, kde se vyrobí obaly nové. Odpadají náklady na zpětnou přepravu prázdných obalů, skladování a mytí.

Obrovskou výhodou je okamžitá dostupnost granulátu a možnost vyrábět traye na základě požadavků zákazníka – v přesně požadovaném množství a just-in-time.

Oproti současnému systému „vratných obalů“ tak dochází k výrazným úsporám. R - R tray tak dostává svému názvu – Recycle - Reuse!

- Obalový tok (Česká Republika - Anglie – Švédsko)

Na projektu se podílejí: Tobias Rasmusson, Danny Clark, Renáta Rieger, Ilona Kotyková, Lenka Malínská.