Soutěž OBAL ROKU

Česká národní soutěž OBAL ROKU je určená pro české i zahraniční firmy, které se podílejí na zajímavém obalovém řešení. Cílem soutěže je vyzdvihnout a propagovat nejlepší myšlenky, inovace a technologie v oblasti balení, které se na českém i zahraničním trhu objevují. Součastně je dána možnost veřejně ocenit práci obalových konstruktérů a designérů při slavnostním předání ocenění.

http://www.obalroku.cz

Název exponátu:Obal pro křídla Audi R8

Přihlašovatel:Evel the packaging professional s.r.o.

Webové stránky:http://www.evel.cz

Oceněný v katerorii:

Konstrukcí Obalu pro křídla Audi R8 byla splněna kritéria pro podobu obalu od zadavatele. Zaprvé - eliminace kontaktu křídla s obalem. Zadruhé - eliminace chyb operátorů při vkládání do obalu. Zatřetí - záruka na obal a segmenty po dobu 5 let.

Obal byl vyroben v plastovém provedení s možností stohování a opatřen nástřiky. Jedinečnost řešení je v segmentových odlitých blocích z PUR, sestavených do řadového uložiště. Vyvinutý uzamykací systém z boku uložiště umožňuje snadné uzamčení dílů v segmentech. Obal obstál v pádových testech i v přetáčecím testu víkem dolů.

Tomáš Velc, Jakub Lollok
Tomáš Velc, Jakub Lollok