Soutěž OBAL ROKU

Česká národní soutěž OBAL ROKU je určená pro české i zahraniční firmy, které se podílejí na zajímavém obalovém řešení. Cílem soutěže je vyzdvihnout a propagovat nejlepší myšlenky, inovace a technologie v oblasti balení, které se na českém i zahraničním trhu objevují. Součastně je dána možnost veřejně ocenit práci obalových konstruktérů a designérů při slavnostním předání ocenění.

http://www.obalroku.cz

Název exponátu:ES Plastic - Optimalizace uzavírání obalu

Přihlašovatel:Mondi Bupak s.r.o.

Oceněný v katerorii:

Základním požadavkem při vývoji této konstrukce bylo nahrazení stávajícího uzavírání horních a dolních klop plastovou lepicí páskou (FEFCO 0201) jinou konstrukcí, kde by tato lepicí páska již nebyla potřeba. Dno muselo splňovat požadavek na rovnou plochu, aby se při transportu nepoškozovalo balené zboží (plastové vaničky pro balení masa následně zpracovávané na automatické balicí lince) vymáčknutím reliéfu dna + konstrukce víka musela dovolovat několikanásobné otevření a zavření při zachování funkčnosti. Výroba tohoto obalu byla zachována na inline strojích (jako F0201), což významně přispívá k vysoké efektivitě výroby. Toto konstrukční řešení přineslo na straně zákazníka významné zrychlení balicího procesu - úspora 30 % času potřebného k zabalení jedné jednotky, omezení reklamací na poškození baleného zboží a odstranění hygienických problémů způsobených používáním plast. lepicí pásky v prostorách se zvláštním hygienickým režimem. Další aspekt, který je nezanedbatelný - je úspora 1440 mm plastové lepicí pásky na každém obalu, což při spotřebě cca 240 000 ks obalů/rok přináší úsporu finanční, a také pozitivní účinek na ochranu životního prostředí.

Mondi Bupak s.r.o.
ES-Plastic GmbH