Soutěž OBAL ROKU

Česká národní soutěž OBAL ROKU je určená pro české i zahraniční firmy, které se podílejí na zajímavém obalovém řešení. Cílem soutěže je vyzdvihnout a propagovat nejlepší myšlenky, inovace a technologie v oblasti balení, které se na českém i zahraničním trhu objevují. Součastně je dána možnost veřejně ocenit práci obalových konstruktérů a designérů při slavnostním předání ocenění.

http://www.obalroku.cz

Název exponátu:Etiketa Velká bílá Slípka a Velká červená Slípka

Přihlašovatel:ETIFLEX, s.r.o.

Webové stránky:http://www.etiflex.cz

Oceněný v katerorii:

Výběrové cuvée velkobílovických vinařů nesou označení Velká bílá Slípka nebo Velká červená Slípka. Velká Slípka je ochrannou známkou pro tato špičková vína.

Symbol Slípky vzešel z jejich místního nářečí, na Jižní Moravě se používá obvykle slovo slépka nebo slepice, pouze ve Velkých Bílovicích mají slípku. Motiv etikety byl tedy více než jasný. Materiál etikety, bavlněný papír, je ideální pro použití technologie embossu. Embossem, vytlačením materiálu, byla znázorněna slípka. Její jedna část byla ozdobena zlatou páskou díky horké ražbě. Ostatní plocha slípky byla dekorována opět horkou ražbou ale méně používanou průhlednou páskou colorit.

Etiketa naznačuje vyjímečnost vína, ale poukazuje také na původ vín a sílu symbolu.

Tiskárna ETIFLEX, s.r.o.
Lukáš Průdek