Soutěž OBAL ROKU

Česká národní soutěž OBAL ROKU je určená pro české i zahraniční firmy, které se podílejí na zajímavém obalovém řešení. Cílem soutěže je vyzdvihnout a propagovat nejlepší myšlenky, inovace a technologie v oblasti balení, které se na českém i zahraničním trhu objevují. Součastně je dána možnost veřejně ocenit práci obalových konstruktérů a designérů při slavnostním předání ocenění.

http://www.obalroku.cz

Název exponátu:Sony - kartonový blok na podporu využití palety

Přihlašovatel:Mondi Bupak s.r.o.

Oceněný v katerorii:

Zákazník, který vyrábí a balí DVD nosiče v přesně určených množstvích měl problém v průběhu skladování a transportu s využitím skladovacích a transportních prostor v případě, kdy poslední vrstva expedičních kartonů nebyla kompletní a tudíž nebylo možno stohovat více palet na sebe.Tato situace byla celkem běžná, proto zákazník požadoval navrhnout "nějaký vyplňovací prvek", který by suploval naplněný obal a umožnil stohování více palet na sebe během skladování a transportu. Na základě těchto požadavků byl vyvinut ručně skládaný blok z 5 vrstvé vlnité lepenky, který se dá jednoduše složit do prostorového tvaru, složit jej zvládne každý po krátkém zaškolení, a který se dá modulárně použít k vyplnění volných ploch na paletě a tím umožní stohování více palet na sebe, což má velký ekonomický přínos v úsporách za skladovací místa a hlavně při využití nákl.aut při transportu.

Blok odolá tlaku 746 kg - testováno na fyzickém vzorku v laboratoři. Vzhledem k výrobě z plně recyklovatelného materiálu a zvýšení využití nákladních aut během transportu (méně aut = méně emisí) jeho příspěvek k ochraně životního prostředí není zanedbatelný.

Mondi Bupak s.r.o.
Sony DADC Europe Limited