Expert jury in the year 2021

Jury 2021

The jury evaluates packaging from the point of view of innovation, product protection, user requirements and environmental impact, as well as in terms of legislation and marketing.

Chair of the jury

Jana Žižková

obalový specialista

Předsedkyně komise

Jurors

Hana Hradecká

EKO‑KOM

Stanislav Břeň

Svět balení

šéfredaktor

David Marouš

Cordstrap

commercial manager, aplikační inženýr

Martin Dulava

Line Art group

spoluzakladatel

Michael Šimek

GS1 Czech Republic

manažer GS1 Barcodes

Eva Skopková

Packaging

jednatelka

Filip Hubička

měsíčník Logistika

šéfredaktor

Zdeněk Ungrád

PANFLEX

PANFLEX

Petra Kahovcová

Siemens

commodity manager

Jiří Hejduk

Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

vědecký pracovník
učitel se zaměřením na praktické předměty