Loading...

  JURY CHAIR AWARD

  Cena spotřebitele

  CENA SYMPATIE

  Bez ohledu na to, zda přihlašovaný exponát uspěl u odborné poroty a tím získal ocěnění OBAL ROKU nebo ne, rozhodl se Obalový institut Syba, organizátor soutěže, udělovat Cenu sympatie exponátům, jejichž tvůrci využili nové metody, nové přístupy, netradiční až šokové změny či nápady.

  OBAL ROKU

   

   Save Food

   Syba se připojila k iniciativě World Packaging Organisation a umožnila přihlašovatelům obalů do letošního ročníku soutěže OBAL ROKU přihlásit exponáty i na speciální ocenění Save Food, kde je akcent položen na inovaci materiálu, technologie či provedení obalu tak, aby bylo dosaženo zvýšené ochrany výrobku v potravinovém řetězci od krmiv po finální potravinářské produkty při minimalizaci potřebného obalového materiálu v duchu hesla: "As little as possible, as much as necessary".

    WorldStar Packaging Award

    WorldStar Packaging Award - WorldStar Marketing Award - GOLD

    • Projekt Save Food je podporovaný Agenturou pro zemědělství a výživu Spojených národů FAO, a řadou významných korporací, kromě jiných i veletrhem Interpack a World Packaging Organisation (WPO). Tento projekt zvýrazňuje významnou roli obalů pro omezení plýtvání potravinami a surovinami pro potraviny. Z podnětu WPO uděluje i Obalový institut SYBA zvláštní ocenění Save Food obalům s inovačními prvky pro ochranu potravin. Pro ocenění Save Food jsou posuzovány všechny obaly přihlášené do soutěže OBAL ROKU bez ohledu na to, zda tuto soutěž vyhrály či nikoli.

     Pro rok 2017 cena SYBA Save Food byla udělena:

     Multilayer PET bottle with oxygen barrier

     Plastipak Czech Republic

     A multi-layer PET bottle of sandwich construction that incorporates a BindOx® barrier layer that reduces gas permeability between two PET layers. After the minor modifications, the existing bottling lines are able to fill these plastic bottles.

     A 750 ml bottle has a weight of 50 g.

     The bottle is sealed with plastic (modified polypropylene) with a Novatwist 30H60 screw cap with a Saranex barrier layer that greatly suppresses gas permeability. The tests show the permeability corresponding to the aluminum screw cap. Of course there is a tamper evident tear strip indicating the originality of the package.

     The goal is not to replace the glass, but to offer an alternative where, on the one hand, packaging for sensitive non-spirits is required, and it is also safe to eliminate shards: concerts, festivals, airlines, picnics, leisure activities. Slovak Society u.Beverages a.s. Introduced a new line of 750 ml and 375 ml bottles in the Central European market to use e-shop as the main distribution channel of these new packaging.

     During recycling proces the separation of the closure material from the bottle material by flotation does not cause problems.

     Label designer: Mgr. art. Ivan Pavlik

     2017

     Pâte in Cryovac® OptiDure® film

     Sealed Air s.r.o.

     Váhal's Pâté- the product of VÁHALA and spol. S r.o. Production and sale of meat and delicatessen products, which is a leading producer of high quality meat products in the Czech Republic, is packed in Cryovac® OptiDure® filml.

     Cryovac® OptiDure® is a new high-tech generation of co-extruded bags / fimls combining excellent mechanical resistance (strength, tear resistance) while reducing material thickness (up to 30 %) and thus lower environmental load.

     Thanks to its unique weldability even in contamination and folds, it reduces the cost of repackaging in production and eliminates imperfectly wrapped products in the distribution. It is the ideal solution for highly automatic packaging lines. It is characterized by very high shrinkage, transparency and gloss.

     2017

     Ovocňák 250 ml

     TOKO AGRI a.s.

     Moravian company TOKO AGRI a.s. Manufactures in the foothills of the White Carpas musts packed in standing bags, which creates the necessary barrier for pasteurized grape must. This process preserves vitamins and does not need to use preservatives. Flexible packaging was upgraded: fitted with a splash-proof membrane cap that is placed in the neck of the bag. The innovative cap is provided with a resealable cap.

     2017