Odborná porota v roce 2020

Porota

Odborná porota posuzuje obaly z pohledu inovace, ochrany produktu, požadavků uživatelů a dopadu na životní prostředí, ale také z pohledu legislativy a marketingu.

Předsedkyně poroty

Ing. Jana Žižková

obalový specialista

Předsedkyně komise

Porotci

Petr Baudyš

Penny Market

vedoucí oddělení kvality

Eva Skopková

Packaging

jednatelka

Filip Hubička

měsíčník Logistika

šéfredaktor

Zdeněk Ungrád

PANFLEX

jednatel

Lukáš Mikloš

Tesco Stores

CE Lead Packaging Manager

Jiří Hejduk

Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

vědecký pracovník
učitel se zaměřením na praktické předměty


Partneři soutěže

Partneři

Generální partner

Stříbrní partneři

Bronzový partner

Partneři

Partner třídění

Záštita Ministerstva průmyslu a obchodu

Hlavní mediální partneři