Nahrávám...

  CENA PŘEDSEDKYNĚ POROTY

  Cena spotřebitele

  CENA SYMPATIE

  Bez ohledu na to, zda přihlašovaný exponát uspěl u odborné poroty a tím získal ocěnění OBAL ROKU nebo ne, rozhodl se Obalový institut Syba, organizátor soutěže, udělovat Cenu sympatie exponátům, jejichž tvůrci využili nové metody, nové přístupy, netradiční až šokové změny či nápady.

  OBAL ROKU

   Save Food

   Syba se připojila k iniciativě World Packaging Organisation a umožnila přihlašovatelům obalů do letošního ročníku soutěže OBAL ROKU přihlásit exponáty i na speciální ocenění Save Food, kde je akcent položen na inovaci materiálu, technologie či provedení obalu tak, aby bylo dosaženo zvýšené ochrany výrobku v potravinovém řetězci od krmiv po finální potravinářské produkty při minimalizaci potřebného obalového materiálu v duchu hesla: "As little as possible, as much as necessary".

    WorldStar Packaging Award

    WorldStar Packaging Award - WorldStar Marketing Award - GOLD

     Obal pro křídla Audi R8

     Evel the packaging professional s.r.o.

     Konstrukcí Obalu pro křídla Audi R8 byla splněna kritéria pro podobu obalu od zadavatele. Zaprvé - eliminace kontaktu křídla s obalem. Zadruhé - eliminace chyb operátorů při vkládání do obalu. Zatřetí - záruka na obal a segmenty po dobu 5 let.

     Obal byl vyroben v plastovém provedení s možností stohování a opatřen nástřiky. Jedinečnost řešení je v segmentových odlitých blocích z PUR, sestavených do řadového uložiště. Vyvinutý uzamykací systém z boku uložiště umožňuje snadné uzamčení dílů v segmentech. Obal obstál v pádových testech i v přetáčecím testu víkem dolů.

     Tomáš Velc, Jakub Lollok
     Tomáš Velc, Jakub Lollok
     2018

     ES Plastic - Optimalizace uzavírání obalu

     Mondi Bupak s.r.o.

     Základním požadavkem při vývoji této konstrukce bylo nahrazení stávajícího uzavírání horních a dolních klop plastovou lepicí páskou (FEFCO 0201) jinou konstrukcí, kde by tato lepicí páska již nebyla potřeba. Dno muselo splňovat požadavek na rovnou plochu, aby se při transportu nepoškozovalo balené zboží (plastové vaničky pro balení masa následně zpracovávané na automatické balicí lince) vymáčknutím reliéfu dna + konstrukce víka musela dovolovat několikanásobné otevření a zavření při zachování funkčnosti. Výroba tohoto obalu byla zachována na inline strojích (jako F0201), což významně přispívá k vysoké efektivitě výroby. Toto konstrukční řešení přineslo na straně zákazníka významné zrychlení balicího procesu - úspora 30 % času potřebného k zabalení jedné jednotky, omezení reklamací na poškození baleného zboží a odstranění hygienických problémů způsobených používáním plast. lepicí pásky v prostorách se zvláštním hygienickým režimem. Další aspekt, který je nezanedbatelný - je úspora 1440 mm plastové lepicí pásky na každém obalu, což při spotřebě cca 240 000 ks obalů/rok přináší úsporu finanční, a také pozitivní účinek na ochranu životního prostředí.

     Mondi Bupak s.r.o.
     ES-Plastic GmbH
     2018

     Combo Fructus

     Schoeller Allibert s.r.o.

     Combo Fructus je skládací kontejner pro skladování a přepravu zeleninových a ovocných koncentrátů na trhu maximálně vyhovující požadavkům na hygienu. Inovativní design s absolutně hladkým povrchem umožňuje udržet maximální čistotu kontejneru a díky těsnosti stěn chrání produkt před kontaminací. Každá část kontejneru je vyměnitelná, čímž se prodlužuje životnost kontejneru. Vylepšená ergonomie kontejneru a jednoznačné značení na kontejneru zrychluje a zjednodušuje bezpečnou manipulaci. Kontejner je k dispozici ve třech velikostech, které jsou přesně navrženy podle logistických požadavků silniční, vlakové a lodní dopravy.

     Combo Fructus je připraven pro značení pomocí čárových, QR, RFID tagů. Skládací poměr kontejneru je vylepšen na 73 % - to je nejlepší výsledek na trhu.

     2018

     Obal na držák Monitoru

     THIMM – THE HIGHPACK GROUP,THIMM Packaging Systems

     Obal výhradně z vlnité lepenky, tvořený vnější klopovou krabicí a vnitřní fixací, chrání držák monitoru pro CNC stroje během přepravy. Konstrukce byla přizpůsobena tomu, aby bylo možné posílat pouze jeden držák monitoru. Jeden takový díl se skládá ze dvou nesmontovaných součástí a ty jsou v obalu zafixovány separátně. Toto řešení nahradilo původní obal, tvořený z velkého množství bublinkové fólie a lepicí pásky. Fixace samotná se vyrábí jako jednokusový výsek, který se před balením skladuje v plochém stavu. Při skládání fixace se díl aretuje a zároveň z vlastní konstrukce obalu vzniknou ochranné dilatační prvky.

     THIMM Packaging Systems
     THIMM Packaging Systems
     2018

     Malý obal pro vysoké zatížení „Mini HeavyDuty“

     UNIPAP a.s.

     Malý a přesto velice odolný skládaný obal určený pro transport těžkého zboží menších rozměrů.

     Mini HeavyDuty tvoří komplet dvou neoddělitelně spojených plášťů z odlišných kvalit vlnité lepenky. Podle požadovaného zatížení lze variabilně modifikovat použitou kvalitu vnitřního a vnějšího pláště. Toto řešení poskytuje možnost velice přesně navrhovat potřebnou nosnost obalu se zaměřením na skutečnou hmotnost přepravovaného zboží.

     Konstrukční koncept zahrnuje integrovanou paletku ze skládané spodní části pláště.

     Díky absenci tradičních zpevňujících dřevěných prvků odpadá u Mini HeavyDuty problém s IPPC nebo fytocertifikátem nutným pro vývoz do některých zemí.

     Obal je dodáván a skladován v plochém stavu.

     tým engineeringu společnosti UNIPAP a.s.
     2018

     Sardinky

     Smurfit Kappa

     Přesně jako sardinky, tedy natěsno jedno vedle druhého, jsou uložena dveřní těsnění v chytře řešeném insertu z vlnité lepenky. 

     Původní obal byl pouze molitanový „hřeben“ nalepený na kusu vlnité lepenky – fixace nedostatečná, těsnění se kroutilo a zabíralo moc místa.

     Navrhli jsme tedy ohrádku, která v sobě skrývá jednoduše sestavitelný insert. Tvarovaným a přesně umístěným výsekem usnadňujeme operátorovi vložit pevná těsnění tak, aby se nekroutila a zabírala minimum místa. Šipka na dně napovídá z které strany začít. Na jedno patro se vejde 12 těsnění, o 25 % více než s předchozím řešením.

     Šikmé stěny ohrádky dovolují pohodlně stohovat 4 patra na sebe bez propadávání a zároveň vytvářejí prostor na manipulaci rukama.

     Šetří místo, peníze i životní prostředí – žádný plast.

     Jiří Novotný
     2018

     Sardinky

     Smurfit Kappa

     Přesně jako sardinky, tedy natěsno jedno vedle druhého, jsou uložena dveřní těsnění v chytře řešeném insertu z vlnité lepenky. 

     Původní obal byl pouze molitanový „hřeben“ nalepený na kusu vlnité lepenky – fixace nedostatečná, těsnění se kroutilo a zabíralo moc místa.

     Navrhli jsme tedy ohrádku, která v sobě skrývá jednoduše sestavitelný insert. Tvarovaným a přesně umístěným výsekem usnadňujeme operátorovi vložit pevná těsnění tak, aby se nekroutila a zabírala minimum místa. Šipka na dně napovídá z které strany začít. Na jedno patro se vejde 12 těsnění, o 25 % více než s předchozím řešením.

     Šikmé stěny ohrádky dovolují pohodlně stohovat 4 patra na sebe bez propadávání a zároveň vytvářejí prostor na manipulaci rukama.

     Šetří místo, peníze i životní prostředí – žádný plast.

     Jiří Novotný
     2018

     Ani kapka nazmar

     Smurfit Kappa

     Zachraňuji životy, jsem krabice na dva pětilitrové vaky s dialyzačním roztokem. Dělám všechno pro to, aby se vaky neprotrhly, takže mám například všechny vnitřní rohy zaoblené. Pomoz mi i ty, chraň životadárnou tekutinu a při otevírání do mě neřízni – zvládneme to spolu i bez nože, slibuju. Jak mě zalepili, neřeš, to zůstane nedotčeno. Vidíš tu trhací pásku? Odtrhni ji a víko se ti samo otevře podél perforací. V klidu vyjmi vaky a dodej potřebným. Výborně, děkuji.

     2018

     Transportní tray pro automatizovanou linku

     Stäger Inovac Packaging s.r.o.

     Vakuově tvarovaný stohovatelný tray pro plně robotizovanou výrobní linku pro výrobu panelu ovládání teploty ve vozidle Ford Fiesta včetně automatizovaného zakládání prázdných trayů do výrobního procesu na začátku robotizované linky.

     Použitý materiál: PS- elektrovodivý.

     Důraz na absolutní přesnost vnějšího rozměrů traye a přesnost vnitřních vakuově tvarovaných prolisů traye pro ukládání dílů robotem a 100% kombabilita s robotizovanou linkou ve všech stupních výroby.

     Stäger Inovac Packaging s.r.o.
     Stäger Inovac Packaging s.r.o.
     2018

     Hollandia - jogurtový tray s trhací páskou

     Mondi Bupak s.r.o.

     Toto řešení bylo vyvinuto na základě požadavku od zákazníka, mít jogurtové platíčko, které je možno po naplnění, během sestavování objednávek pro jednotlivé prodejny, jednoduše rozdělit na dvě půlky aniž by došlo k poškození nebo vypadnutí plných kelímků z platíčka a tím pádem je možno jeden obal používat ve variantách 20 kelímků v platíčku, nebo po rozdělení 2 x 10 ks kelímků v platíčku.

     Toto řešení má i pozitivní environmentální dopad, protože není nutné hledat dodatečné obaly na distribuci 10 ks kelímků, jak tomu bývalo v minulosti. Tento požadavek bylo možné splnit díky použití trhací pásky, která dovoluje jednoduché rozdělení platíčka na dvě poloviny.

     Toto řešení je absolutně nové a ještě nikdy nebylo použito na českém a dle informací ani na evropském trhu.

     Z technického hlediska velmi důležitá věc je, že použití trhací pásky nemá vliv na chování platíčka během skládání, lepení a plnění na automatické lince a ani není narušena tuhost během manipulace s naplněným platíčkem.

     Mondi Bupak s.r.o.
     Hollandia Karlovy Vary, s.r.o.
     2018

     Obálka na sušené maso

     TOP TISK obaly s.r.o.

     Konstrukce obálky na sušené maso opatřena uzavíráním „crash lock“ a průsekem pro eurozávěs. Zámek crash lock pevně drží a zajišťuje originalitu balení: při otevírání dochází k destrukci - zámek nedovoluje opětovné otevírání a zavírání obálky. Zámek současně zachovává jednoduchou finální kompletaci výrobku. balení. 

     Nápaditá grafika s využitím různých tiskových technologií.

     Vytisknuto technologií studené ražby PRINDOR s přímým přetiskem metalické folie nízkomigračními barvami na lepenku GC1. Následuje matná laminace sloužící ke zpevnění členitého okénka obalu a parciální UV-lakování pro zvýraznění klíčových částí designu.

     Ema Raspopčevová a Zuzana Huňková
     Olina Brodáková, studio Butterflies & Hurricanes, INTUITION INSIGHT INSPIRATION INNOVATION
     2018

     Obal na polévky a vývary

     BOXMAKER s.r.o.

     Obal na ručně vyráběné prémiové polévky a vývary, u kterých je kladen velký důraz na uchování maxima zdravých látek a vitaminů. Odlišná výrobní technologie má za následek vysoké nároky na obal, resp. ochranu proti povolení víček při transportu a manipulaci.

     Dále je zde kladen důraz na ekologický, plně recyklovatelný jednodruhový materiál, možnost otevření v místě prodeje bez použití nástrojů či odtrhávacích pásek, stohovatelnost, možnost mixování produktů a prodejní atraktivitu, která podtrhuje výjimečnost a zdraví ručně vyráběných produktů.

     Obal se skládá z paletky a víka, které pro prolomení fixačních příček zároveň slouží také jako separační kříž a tím zajištuje bezpečný prostor každé jednotlivé sklenici a především zamezuje povolení víček vytřepáním při transportu.

     Boxmaker
     Boxmaker
     2018

     Royal Crown Cola

     Kofola Československo a.s.

     0,25 l sklenená fľaška vystihuje povod Royal Crown Coly z roku 1905 a fakt, že jej receptúru vytvoril farmaceut Dr. Claude Hatcher vo svojej lekárni. Chceli sme, aby tvar flaše pripomínal lekárenskú fľašku tvarovo a embossom.

     Flaša je vratná, aby sme predĺžili jej životnosť a aby sme sa chovali ekologicky, čo sa od dnešnej doby automaticky očakáva.

     Etikety sú papierové a tiež vystihujú pôvod Royal Crown Coly. Máme viaceré varianty etikiet. Každá z nich je patinovaná - akoby zašlá trochu inak, ako keby sa na nej podpísal zub času.

     Vetropack - skleněná lahev
     Butterflies & Hurricanes - dizajn víčka a etikety
     2018

     Switchle - organické šumivé nealkoholické nápoje

     Colognia press, s.s.

     Samolepicí etiketa na plechovku pro nově vytvořené organické šumivé neakoholické nápoje ve třech příchutích byla vytisknuta flexotiskovou technologií na PVC fólii fasson shrink vinyl.

     Průhledné, parciálně nepotištěné plochy dávají možnost uplatnění podkladu – kovu v designovém řešení motivu.

     HEALTHY SALES GROUP
     Pemberton & Whitefoord
     2018

     Propagační ALE multipack plechovek a skleničky - Lobkowicz

     DS Smith Packaging Czech Republic, s.r.o.

     Sada plechovek nově doplněna o stylovou sklenici s logem pivovaru Lobkowicz míří na zákazníky, kteří upřednostňují komfort i lahodnou chuť při konzumaci speciálních piv.

     Propagační sklenice je na první pohled zcela viditelná a obal zároveň chrání křehkost skla. Obal je snadno stohovatelný, samonosný, vyrobený z plně recyklovatelného materiálu – vlnité lepenky.  Samoskladná konstrukce dna umožňuje rychlé naplnění a šetří tak náklady na čas i pracovní sílu.

     Povedená grafika (ofsetový tist) umocňuje zážitek spojený s nákupem a následnou ochutnávkou ne zcela běžného produktu, tedy piva typu ALE. 

     Prototypy obalu byly vyvinuty a testovány v PackRight Centru společnosti DS Smith Packaging v Boleticích nad Labem za účasti odborných obalových specialistů jak z DS Smith tak z řad zákazníka pivovaru Lobkowicz.

     Gabriela Tlamichová Vítková, designer PackRight Centra DS Smith Packaging
     Gabriela Tlamichová Vítková

     Lobkowicz

     2018

     Dárkový, prodejní obal raketa

     THIMM THE HIGHPACK GROUP

     Dárkový, prodejní obal na plyšového mimozemšťana ALZA na první pohled upoutá svým tvarem rakety. Obal tak tématicky doplňuje postavičku mimozemšťana.

     Grafika obalu je záměrně velmi jednoduchá a umožňuje spotřebiteli (nejen dětem) obal vybarvit dle své fantazie. Tím pádem je každá raketa unikátem a obal je velmi úspěšnou a oblíbenou hračkou.

     Vladimír Bryscejn
     2018

     Sada dárkových obalů na knihy pro Gabrielu a Petra Koukalovy

     THIMM THE HIGHPACK GROUP

     Sada je tvořena dárkovými obaly na jednu nebo dvě knihy Petra a Gabriely Koukalových.

     Obal z vrstvené vlnité lepenky je doplněn logem a uvnitř obalu po vyjmutí knihy je vytišten piktogram připomínající sport, ve kterém se oba proslavili. Přírodní materiál a jednobarevný potisk působí zajímavě v kombinaci s barevnou fotografií na přebalu knihy.

     Obal na dvě knihy má elegantní vnější část z černé vlnité lepenky s bílým potiskem loga a dále je doplněn fixačním ringem, který drží obal uzavřený. Na ringu je vyseknutý otvor ve tvaru, který doplňuje potisk (raketa pro badminton + míček, postavička Gábi + biatlonové terče).

     Martin Zich
     2018

     Prémiové balení puškohledu k 85. výročí Meopty

     SERVISBAL OBALY s.r.o.

     Prémiové balení pro limitovanou výroční sérii puškohledů Meostar R2 212x50 RD - 4C. Balení je v souladu se zadáním zcela odlišné od obalů z klasické řady.

     Jedná se o luxusní dárkovou kazetu zdobenou ražbou za studena a slepotiskem. Balení se skládá ze samotného obalu, vnitřních fixací a obálky na dokumentaci k puškohledu.

     Tisk proběhl na ofsetovém stroji, kde se nanesla také studená ražba. Potištěný arch je nakašírován na třívrstvé vlnité lepence a celé balení je dále zušlechtěno laminováním.

     Šárka Kultová, DiS.
     Meopta
     2018

     Dárkový obal pro obchodní přátele na láhev vína a domácí vánoční cukroví

     Studio Grammage

     Dárkový obal pro obchodní přátele na láhev vína a domácí vánoční cukroví Cílem bylo vytvořit co nejmenší obal a vpravit do něj láhev i cukroví. Minimum lepených ploch, nejlépe žádné, byl další cíl.

     Nechtěla jsem klasický obal ve stylu „oltáře“, kde budou dárky hned vidět. Věděla jsem, že chci minimalistické, praktické a jiné – aspoň trošku tajemné řešení. Na první pohled klasická konstrukce „víko + dno“ ze dvou barev papíru působí jednoduchým a s použitím bílého papíru na víku také čistým dojmem. Po otevření víka obalu bylo důležité navodit sváteční atmosféru pohledem na luxusně řešený obal plný domácích, krásně zdobených koláčků, doplněný červenou stuhou a visačkou. Obal s koláčky je zapuštěn ve fixáži, kterou je možné vyjmout celou včetně krabičky s koláčky, či pouze „koláčkovou“ krabičku bez fixáže. U obou variant bude hned jasné, že v tak relativně malém obalu čeká nečekaně

     Vnější obal včetně fixáží je vyrobený ze speciálního grafického papíru 330 g/m2. Materiál použitý pro krabičku s koláčky je stejný jako u obalu vnějšího ale fixáže a rukáv obalu jsou z čirého, ekologického plastu PET s atesty pro přímý styk s potravinami.

     Potisk na čelní straně víka a spodní části dna je aplikován sítotiskem, tisk visačky tiskem digitálním, sněhové vločky parciálním UV lakem.

     Celkové provedení je bez jakékoli kapky lepidla. PET rukáv obalu na koláčky je svařován horkým vzduchem a vše ostatní je „pouze“ skládačka.  Tento obal je velmi variabilní. Postačí výměna fixáže pro jiný druh láhve, změna materiálu a tisku… Do krabičky je možné vložit pralinky či jiné dobroty v rozmanitých rozměrech, protože přepážky uvnitř krabičky se dají různě nastavovat.

     2018

     Dove 150ml deo/apa

     Moravia Cans a.s.

     Aerosolová nádobka Dove 150 ml je vyráběna v Moravia Cans pro společnost Unilever novou technologií DWI (Draw a Wall Ironing), kdy se nádobka vyrábí z cívky (ne kaloty) vysekáváním, tažením a žehlením. Umožňuje to snížit hmotnost nádobky ze standartních 26 g na 17,5 g při splnění požadavků na tlakovou odolnost nádobky. Zvýšen je podíl použitého materiálu z výroby (40 %)  a nově i zpracovaného spotřebitelského odpadu (25 %).

     Po snížení tloušťky stěny se prázdné nádobky balí volně do proložek, páskování snížená tuhost stěn neumožňuje.

     Moravia Cans, Mall+Herlan, Unilever
     2018

     Dove 150ml deo/apa

     Moravia Cans a.s.

     Aerosolová nádobka Dove 150 ml je vyráběna v Moravia Cans pro společnost Unilever novou technologií DWI (Draw a Wall Ironing), kdy se nádobka vyrábí z cívky (ne kaloty) vysekáváním, tažením a žehlením. Umožňuje to snížit hmotnost nádobky ze standartních 26 g na 17,5 g při splnění požadavků na tlakovou odolnost nádobky. Zvýšen je podíl použitého materiálu z výroby (40 %)  a nově i zpracovaného spotřebitelského odpadu (25 %).

     Po snížení tloušťky stěny se prázdné nádobky balí volně do proložek, páskování snížená tuhost stěn neumožňuje.

     Moravia Cans, Mall+Herlan, Unilever
     2018

     Biodegradabilní obal vlhčených ubrousků Smart Wipes

     OTK GROUP, a.s.

     Jako reakci na dnešní zrychlený životní styl jsme vyvinuli v OTK GROUP ve spolupráci s holandským výrobcem hygienických produktů unikátní jednorázové balení vlhčených ubrousků. Rychlé a pohodlné použití produktů se stává životním stylem.

     Digitální tisk obalu umožňuje tisk variabilních dat, vzorů, barevných variant, které odpovídají různým možnostem použití produktu. Spotřebitel nemá v reálném životě čas řešit separaci obalu. Produkt funguje na principu „použij a zahoď“. Spotřebitel nemusí mít obavu z negativního dopadu na životní prostředí. Obal je biologicky rozložitelný. Je vyroben na přírodní bázi, a to z kukuřice a škrobu. Samotný vlhčený ubrousek je též biodegradabilní.

     OTK GROUP, a.s.
     Mark Bevers - Smart Wipes
     2018

     Etiketa Velká bílá Slípka a Velká červená Slípka

     ETIFLEX, s.r.o.

     Výběrové cuvée velkobílovických vinařů nesou označení Velká bílá Slípka nebo Velká červená Slípka. Velká Slípka je ochrannou známkou pro tato špičková vína.

     Symbol Slípky vzešel z jejich místního nářečí, na Jižní Moravě se používá obvykle slovo slépka nebo slepice, pouze ve Velkých Bílovicích mají slípku. Motiv etikety byl tedy více než jasný. Materiál etikety, bavlněný papír, je ideální pro použití technologie embossu. Embossem, vytlačením materiálu, byla znázorněna slípka. Její jedna část byla ozdobena zlatou páskou díky horké ražbě. Ostatní plocha slípky byla dekorována opět horkou ražbou ale méně používanou průhlednou páskou colorit.

     Etiketa naznačuje vyjímečnost vína, ale poukazuje také na původ vín a sílu symbolu.

     Tiskárna ETIFLEX, s.r.o.
     Lukáš Průdek
     2018

     Etiketa Vinařství Sedlák

     ETIFLEX, s.r.o.

     Symbolem vinařství Sedlák je kůň. K jejich rodu patří odnepaměti a vážou se k nim i vzpomínky na dětství nynějších majitelů. Motiv koně na etiketě je zpracován technologií horké ražby, černou páskou. Díky této technologii a použití bavlněného papíru, který je nabarven na černo, tak obrázek koně z etikety přímo plasticky vystupuje. Dominantou etikety je zlaté slunce. Horkou ražbou s kombinací dvou různých zlatých pásek bylo dosaženo měnícího se povrchu, jako u skutečného Slunce. Název vinařství se podtrhl vkusnou matnou stříbrnou páskou v horké ražbě.

     Etiketa je elegantní, temná se třpytem slunce.

     Tiskárna ETIFLEX, s.r.o.
     Studio PERGAMEN, SR
     2018

     Biopekárna Zemanka - ochutnávkový set pro obchodníky

     THIMM THE HIGHPACK GROUP

     Základem setu je samostojné kartonové tělo z recyklovaného materiálu s černou obrandovanou, znovu popisovatelnou plochou. Součástí balení je bílá fixa a několik vyměnitelných ochutnávkových mističek, které jsou vyrobeny z kompostovatelného materiálu.

     Set obsahuje i praktickou kapsičku na zadní straně, kam se umísťuje firemní info letáky.

     Celý design je v přírodním eko stylu, který koresponduje s celkovým image firmy.

     Vladimír Bryscejn
     2018

     Paletový display pro prezentaci pečicích směsí Sanella

     THIMM THE HIGHPACK GROUP

     THIMM Mini Pie je komplexní obalový koncept, který zaujme svým ojedinělým tvarem ve formátu porce dortu a spotřebiteli nabízí plnou sadu na pečení včetně pečicí formy. Ta je vyrobena ze speciální vlnité lepenky THIMM foodWave® | heatproof vhodné pro přímý styk s potravinami.

     Toto obalové řešení je jedinečné na trhu a přináší nový zážitek z pečení.

     2018

     Sony - kartonový blok na podporu využití palety

     Mondi Bupak s.r.o.

     Zákazník, který vyrábí a balí DVD nosiče v přesně určených množstvích měl problém v průběhu skladování a transportu s využitím skladovacích a transportních prostor v případě, kdy poslední vrstva expedičních kartonů nebyla kompletní a tudíž nebylo možno stohovat více palet na sebe.Tato situace byla celkem běžná, proto zákazník požadoval navrhnout "nějaký vyplňovací prvek", který by suploval naplněný obal a umožnil stohování více palet na sebe během skladování a transportu. Na základě těchto požadavků byl vyvinut ručně skládaný blok z 5 vrstvé vlnité lepenky, který se dá jednoduše složit do prostorového tvaru, složit jej zvládne každý po krátkém zaškolení, a který se dá modulárně použít k vyplnění volných ploch na paletě a tím umožní stohování více palet na sebe, což má velký ekonomický přínos v úsporách za skladovací místa a hlavně při využití nákl.aut při transportu.

     Blok odolá tlaku 746 kg - testováno na fyzickém vzorku v laboratoři. Vzhledem k výrobě z plně recyklovatelného materiálu a zvýšení využití nákladních aut během transportu (méně aut = méně emisí) jeho příspěvek k ochraně životního prostředí není zanedbatelný.

     Mondi Bupak s.r.o.
     Sony DADC Europe Limited
     2018

     Obal na ponožky Fusakle.sk s nekonečně mnoha designy

     TOP TISK obaly

     Obal lze díky variabilitě potisku víka přizpůsobit na propagační účely. Jednotlivé potisky většinou korespondují se vzorem úpletu na ponožkách. Jednoduchý barevný rukáv je díky svému tvaru a optimálnímu rozměru snadno vyrobitelný jak v malých, tak velkých nákladech a umožňuje obměňovat designy už po několika kusech. K tomu jeden nepotisknutý „šuplík“ z bílobílé hladké lepenky univerzální pro všechny designy rukávu.

     Zuzana Huňková
     Ján Angus
     2018

     THIMM SecureLock

     THIMM THE HIGHPACK GROUP

     Digitálně potištěný zasilatelský obal pro online shop vyrobený z vlnité lepenky.

     Jedinečnou součástí obalu je bezpečnostní uzávěr, který zaručuje neporušení zásilky během přepravy. Díky němu může adresát lehce poznat, zda byla zásilka otevřena či nikoliv.

     Obal obsahuje výplň z vlnité lepenky, která zaručuje stabilitu přepravovaného zboží.

     2018

     Zasilatelský obal pro knihu Gabriely Koukalové

     THIMM THE HIGHPACK GROUP

     Důmyslný zasilatelský obal je připraven pro snadné zabalení knihy pomocí silikonových pásek.

     Po jednoduchém složení obalu se vytvoří okolo knihy ochranné deformační zóny a vznikne odnosné ucho. Působí zajímavým dojmem a na první pohled se odlišuje od běžných zasilatelských obalů.

     Obal se následně pomocí silikonových pásek zalepí a je připraven pro zaslání. Po doručení usnadňuje zákazníkovi rozbalení obalu odtrhávací páska.

     Martin Zich
     2018

     Non-stop Dogwear – ramínko na vodítka

     DS Smith Packaging Czech Republic

     Jak zkombinovat funkčnost a atraktivitu obalu psího vodítka?  Psí vodítko se od jednoduché funkční věci posunuje ke sportovnímu doplňku a součásti aktivního životního stylu se čtyřnohým kamarádem. Plocha obalu slouží jak k jasnému sdělení a vyjádření funkčních vlastností formou piktogramů tak k propagaci rostoucí a stále více oblíbené značky Non-Stop Dogwear. Jednoduchá navigace a informace na obalu umožňují rychlé zorientování zákazníka a podpoří kromě klasických i impulzní nákupy. Integrovaný závěs umožní jednoduchou prezentaci v různých distribučních kanálech a zároveň podporuje ekologické smýšlení uživatelů. Vlnitá lepenka je totiž plně recyklovatelný materiál.

     Požadavek zákazníka, aby vodítko bylo maximálně vidět, vystupovalo z obalu a zároveň nebyl použitý plastový blistr bylo naplněno. 

     Vladimíra Kulhavá, designér PackRight Centra DS Smith Packaging Czech Republic

     Non-stop Dogwear

     2018

     Non-stop Dogwear – ramínko na vodítka

     DS Smith Packaging Czech Republic

     Jak zkombinovat funkčnost a atraktivitu obalu psího vodítka?  Psí vodítko se od jednoduché funkční věci posunuje ke sportovnímu doplňku a součásti aktivního životního stylu se čtyřnohým kamarádem. Plocha obalu slouží jak k jasnému sdělení a vyjádření funkčních vlastností formou piktogramů tak k propagaci rostoucí a stále více oblíbené značky Non-Stop Dogwear. Jednoduchá navigace a informace na obalu umožňují rychlé zorientování zákazníka a podpoří kromě klasických i impulzní nákupy. Integrovaný závěs umožní jednoduchou prezentaci v různých distribučních kanálech a zároveň podporuje ekologické smýšlení uživatelů. Vlnitá lepenka je totiž plně recyklovatelný materiál.

     Požadavek zákazníka, aby vodítko bylo maximálně vidět, vystupovalo z obalu a zároveň nebyl použitý plastový blistr bylo naplněno. 

     Vladimíra Kulhavá, designér PackRight Centra DS Smith Packaging Czech Republic

     Non-stop Dogwear

     2018

     Krmelec Kaniko

     DS Smith Packaging Czech Republic s.r.o.

     Poté, co obdržíte dodávkovou službou oblíbené krmivo pro vašeho psího kamaráda, otevřete víko, odtrhnete perforovaný ovál a během chvilky můžete nabírat krmivo z pytle uvnitř. Následně celý lepenkový barel můžete opět uzavřít a opakovaní používat. Lepenkový obal udrží pytel s granulemi uvnitř ve stojící poloze a nebudou se vám sypat nikde po bytě. Hravý obal si jistě spousta zákazníků ponechá i na další využití, ať už na ukládání dalších věcí nebo jako outdoorový koš při venkovním grilování nebo party s přáteli. Hravá grafika rozveselí den každého milovníka psů. 

     Prodej krmiva pro naše zvířecí miláčky využívá nejrůznější prodejní kanály a roste prodej přes internet. Do procesu celkové logistiky se promítá i tlak přepravců na co nejlepší zajištění sypkých materiálů. Obal pro granule Kaniko tak musí splnit náročné požadavky jak na ochránění produktu, tak i na lákavý design, který přispěje k opakovaným i okamžitým nákupním rozhodnutím.

     Vladimíra Kulhavá, designér PackRight Centra DS Smith Packaging
     Petra Vysušilová

     Dogs and fun

     2018

     Reverzní zasilatelský obal

     BOXMAKER s.r.o.

     Reverzní zasilatelský obal slouží k zasílání zboží z E-shopu k zákazníkovi a v případě potřeby je možné, jeho obrácením „naruby“, také zaslání zboží zpět do E-shopu. Obal je již standardně předtištěn zasilatelskými údaji E-shopu a není nutné je již dále vyplňovat. Obal je vhodné konstrukce, která umožňuje jeho přetočení na rub, snižuje možnost "vykrádání" zásilky. Dále díky systému lepících a odtrhávacích pásek nehrozí poškození baleného zboží, jelikož nejsou nutné k jeho vybalení či zpětnému zabalení potřeba žádné nástroje a další balící materiály. 

     Výhodami jsou ekologie - jak samotná lepenka, tak znovuvyužití původního obalu, marketing - možnost oboustranného potisku a komunikace, inovativnost řešení, zkrácené časy na balení zásilek, absence dalších lepicích pásek a také jasné identifikace odchozích a příchozích zásilek díky odlišnému reverznímu designu.

     Tento obal, resp. celá velikostní řada, byl společností Boxmaker s.r.o. vyvinut pro společnost, která v ČR zastupuje luxusní oděvní značky a připravuje rozjezd svého E-shopu. Z tohoto důvodu jsme museli obal předvést v layoutu Boxmaker.

     Boxmaker
     Boxmaker
     2018

     Reverzní zasilatelský obal

     BOXMAKER s.r.o.

     Reverzní zasilatelský obal slouží k zasílání zboží z E-shopu k zákazníkovi a v případě potřeby je možné, jeho obrácením „naruby“, také zaslání zboží zpět do E-shopu. Obal je již standardně předtištěn zasilatelskými údaji E-shopu a není nutné je již dále vyplňovat. Obal je vhodné konstrukce, která umožňuje jeho přetočení na rub, snižuje možnost "vykrádání" zásilky. Dále díky systému lepících a odtrhávacích pásek nehrozí poškození baleného zboží, jelikož nejsou nutné k jeho vybalení či zpětnému zabalení potřeba žádné nástroje a další balící materiály. 

     Výhodami jsou ekologie - jak samotná lepenka, tak znovuvyužití původního obalu, marketing - možnost oboustranného potisku a komunikace, inovativnost řešení, zkrácené časy na balení zásilek, absence dalších lepicích pásek a také jasné identifikace odchozích a příchozích zásilek díky odlišnému reverznímu designu.

     Tento obal, resp. celá velikostní řada, byl společností Boxmaker s.r.o. vyvinut pro společnost, která v ČR zastupuje luxusní oděvní značky a připravuje rozjezd svého E-shopu. Z tohoto důvodu jsme museli obal předvést v layoutu Boxmaker.

     Boxmaker
     Boxmaker
     2018
    • S vysokým bodovým ohodnocením veřejnosti se další v pořadí umístili následující obaly: 

     Dárkový obal pro obchodní přátele na láhev vína a domácí vánoční cukroví

     Studio Grammage

     PASTA BASTA - instatné polievky

     ChemosvitFolie a.s.

     Laminát 15 mikrónovej OPP a bielej LDPE fólie. Technológia ofsetovej tlače s centrálnym bubnom umožňuje vynikajúcu sútlač na tenkých fóliách. Stroj vyladený nad garantované parametry výrobcu stroja, ktorý udáva spodnú hranicu použitej fólie 20 mikrónov. Farby umiestnené v stroji v stabilných pozíciách a E-beem vytvrdzovanie sú výhodou nie len na skrátenie prípravných prác ale aj z hľadiska vplyvu na životné prostredie.

     E-beam (prúd elektrónov) technológia nepoužíva riedidlá, fotoiniciátory a nepotrebuje teplo na sušenie farieb. Kovové platne sa na rozdiel od hĺbkotlačových valcov vyrobia za niekoľko minút a sú 100% recyklovateľné.

     Vysoká kvalita tlače, rýchla výmena zákaziek a možnosť tlačiť viacero rozdielnych motívov vedľa seba je vynikajúcim riešením pre lokálne značky či PROMO akcie.

     2018

     Nové možnosti difrakčních fólií - Deep Lens a Spatial FX

     KURZ Czech & Slovak s.r.o.

     Jednu z nejvýraznějších forem zušlechťování představuje aplikace holografických designů a bezpečnostních hologramů. Leader na trhu s razícími fóliemi, společnost Leonhard Kurz, představil nové možnosti efektů tzv. Deep Lens a Spatial FX designy. Unikátní vysoce reliéfní obrazce vytvořili profesionálové z oboru managementu světla z divize OVD Kinegram, která se primárně zabývá vývojem a výrobou bezpečnostních holografických prvků pro high security projekty po celém světě. Možnosti zakázkové výroby fólií představují nový trend, který radikálně odliší obaly od vaší konkurence. Oba efekty KURZ nabízí ve stříbrné, zlaté i transparentní variantě a v provedení pro horkou i studenou ražbu.

     LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG
     LEONHARD KURZ Stiftung & Co. KG
     2018

     Xerox® Iridesse™

     XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o.

     Svět se změnil. Chce více, než jen barvy CMYK. Chce, abychom mu vyrazili dech. Seznamte se s první šestibarevnou digitální platformou světa, jejíž snímky vyrazí dech kvalitou, parciálním zušlechtěním a úžasnými duhově metalickými odstíny – to vše jedním průchodem tiskovým strojem. S produkčním tiskovým strojem Xerox® Iridesse™ rozzáříte své vnitřní já a z běžných tisků vytvoříte umělecké dílo, které oslní a přiláká pozornost všech.

     2018

     Xerox® Iridesse™

     XEROX CZECH REPUBLIC s.r.o.

     Svět se změnil. Chce více, než jen barvy CMYK. Chce, abychom mu vyrazili dech. Seznamte se s první šestibarevnou digitální platformou světa, jejíž snímky vyrazí dech kvalitou, parciálním zušlechtěním a úžasnými duhově metalickými odstíny – to vše jedním průchodem tiskovým strojem. S produkčním tiskovým strojem Xerox® Iridesse™ rozzáříte své vnitřní já a z běžných tisků vytvoříte umělecké dílo, které oslní a přiláká pozornost všech.

     2018

     Feedo hrad

     Smurfit Kappa

     Pomalu roste počet e-commerce firem, které chápou obal jako nástroj marketingu nebo ho dokonce využívají jako podporu loajality zákazníků po vybalení objednávky. Jdeme ješte dál a pro našeho zákazníka jsme vytvořili hrad pro deti! Na sestavení není potřeba žádný nůž ani lepidlo, nevzniká tak žádne riziko zranení a naopak se otevírá nekonečný proctor pro hru a tvořivost. Náš hrad se dá složit díky perforacím z horních klop krabice a pevnost obalu díky tomu není negativně ovlivněna. Z obyčejného transportního obalu jsme tak vytvořili obal se sekundárním využitím. Přechodem z 5VVL za 3VVL zákazník ušetřil 9% nepřímých nákladů.

     Petr Šlajs
     2018

     Feedo hrad

     Smurfit Kappa

     Pomalu roste počet e-commerce firem, které chápou obal jako nástroj marketingu nebo ho dokonce využívají jako podporu loajality zákazníků po vybalení objednávky. Jdeme ješte dál a pro našeho zákazníka jsme vytvořili hrad pro deti! Na sestavení není potřeba žádný nůž ani lepidlo, nevzniká tak žádne riziko zranení a naopak se otevírá nekonečný proctor pro hru a tvořivost. Náš hrad se dá složit díky perforacím z horních klop krabice a pevnost obalu díky tomu není negativně ovlivněna. Z obyčejného transportního obalu jsme tak vytvořili obal se sekundárním využitím. Přechodem z 5VVL za 3VVL zákazník ušetřil 9% nepřímých nákladů.

     Petr Šlajs
     2018
    • Tradice udílení zvláštního ocenění „best-of- the-best“: zlatá, stříbrná a bronzová CENA PŘEDSEDKYNĚ POROTY pokračuje. Tato výsada je plně v kompetenci paní Jany Žižkové, předsedkyně poroty soutěže OBAL ROKU 2018. Nominace na CENU PŘEDSEDKYNĚ POROTY vzešly z hodnocení odborné poroty. 

     Vyhlášení CENY PŘEDSEDKYNĚ POROTY 2018 se uskutečnilo 4.10.2018 v konferenčních prostorách Ústavu molekulární genetiky AV ČR na Obalovém galavečeru v rámci středoevropského obalového kongresu PackSummit.

    • Přehled exponátů oceněných porotou jako "OBAL ROKU"

     Slavnostní předání ocenění proběhne na Obalovém galavečeru.

    • Trvá spolupráce s renomovanou průzkumnou agenturou KANTAR CZ, která nechává pomocí průzkumu spotřebitelů potvrdit z exponátů oceněných odbornou porotou nejlepší obal z úhlu spotřebitelů.

     Vyhlášení držitele Ceny spotřebitele se uskutečnilo 4.10.2018 v konferenčních prostorách Ústavu molekulární genetiky AV ČR v rámci Obalového galavečera po středoevropském obalovém kongresu PackSummit.

    Tento web využívá cookies. Jeho používáním s tím vyjadřujete souhlas. O CookiesRozumím