Tento exponát je přihlášen do soutěže OBAL ROKU

Přihlášený exponát do soutěže

Sledujte jeho nadcházející úspěchy v soutěži

LDPE smrštitelná fólie - recyklovaná 50% PCR

Nad Obal


Na přihlášeném exponátu se podíleli

Tomáš Ornst

Daniel Szilágyi

NAD Obal otevírá bránu k přechodu na cirkulární ekonomiku plastových obalů. Jednorázové plastové obaly na jedno použití jsou předmětem téměř všech konferencí na téma udržitelnosti a ekologie. Jako přímý výrobci plastových produktů si uvědomujeme, jak velká odpovědnost leží na našich bedrech, co se týče udržitelnosti a ochrany životního prostředí. Rozhodli jsme se, že nechceme zůstat pouze u diskuzí a debat na toto téma, a proto jsme v exkluzivní spolupráci s firmou ETW vytvořili unikátní LDPE smrštitelnou fólii s obsahem 50% PCR recycklátu, který pochází z 90% z obsahu žlutých popelnic. Na rozdíl od běžně dostupných výrobků s obsahem pouze technologického/průmyslové recyklátu (PIR), naše PCR fólie reálně snižuje závislost na fosilních zdrojích a prokazatelně redukuje uhlíkovou stopu až o 80% v porovnání s identickými materiály z primárních (virgin) surovin. Náš revoluční produkt je navíc podložený certifikací od EUCertPlast s plně trasovatelnou historií suroviny, tím dokážeme zákazníkům garantovat jasný původ a složení našich výrobků.

Přestože naše fólie je z poloviny vyrobena z použitého plastového odpadu, díky dlouhodobému vývoji si tento produkt stále uchovává své původní typické vlastnosti jako je dobrá smrštitelnost a transparentnost. Je tedy předurčena na plnohodnotné použití v komerčním prostředí, ať už se jedná o skupinové balení nápojů či potravin nebo hygienických výrobků. Plasty nejsou naším nepřítelem, klíč k trvalé udržitelnosti spočívá v tom, jak s odpadem nakládáme. Transformace probíhá právě teď, pojďte společně s námi urychlit přechod na trvalou cirkulární ekonomiku.