Důležité termíny v tomto ročníku

Důležité termíny

24. dubna 2024

Zahájení příjmu přihlášek

5. srpna 2024

Ukončení příjmu přihlášek

12. srpna 2024

Zahájení nastudování přihlášených obalových exponátů

23. srpna 2024

Poslední den na doručení vzorku obalového exponátu (mimo dohodu)

27. - 29. srpna 2024

Hodnocení obalových exponátů odbornou porotou, prezentace exponátů přihlašovateli

29. srpna 2024

Neformální vyhlášení oceněných OBAL ROKU 2023

13. září 2024

Dodání podkladů pro trofeje oceněných exponátů

17. října 2024

Předání ocenění OBAL ROKU 2024


Partneři soutěže

Partneři

Generální partner

Stříbrní partneři

Bronzový partner

Partneři

Partner třídění

Partner třídění na Slovensku

Spolupracující organizace

Hlavní mediální partneři