Důležité termíny v tomto ročníku

Důležité termíny

6. března 2023

Zahájení příjmu přihlášek

7. srpna 2023

Ukončení příjmu přihlášek

14. srpna 2023

Zahájení nastudování přihlášených obalových exponátů

25. srpna 2023

Poslední den na doručení vzorku obalového exponátu (mimo dohodu)

29. - 31. srpna 2023

Hodnocení obalových exponátů odbornou porotou, prezentace exponátů přihlašovateli

31. srpna 2023

Neformální vyhlášení oceněných OBAL ROKU 2023

8. září 2023

Dodání podkladů pro trofeje oceněných exponátů

19. října 2023

Předání ocenění OBAL ROKU 2023