SOUTĚŽ OBAL ROKU

O soutěži

OBAL ROKU je prestižní a certifikovaná soutěž, která každoročně oslavuje nejlepší inovace, kreativitu a udržitelnost v oblasti obalového průmyslu. Tato událost představuje platformu pro prezentaci nejnovějších trendů a technologií, a také oceňuje ty, kteří vytvářejí špičkové obaly s ohledem na životní prostředí a společnost.

Soutěž OBAL ROKU nabízí jedinečnou příležitost pro firmy, designéry a výrobce, aby ukázali své schopnosti v oblasti obalového designu, zvýšili povědomí o svých značkách a navázali nové obchodní kontakty. Soutěž je otevřena pro účastníky z různých odvětví, jako jsou potraviny, nápoje, kosmetika, farmaceutika, elektronika a další.  Cílem soutěže je vyzdvihnout a následně propagovat nejlepší myšlenky, inovace a technologie v oblasti balení, které se na trhu objevují. Současně je dána možnost ocenit práci obalových konstruktérů a designérů při slavnostním předání ocenění na Galavečeru obalového kongresu OBALKO.

Soutěž o nejlepší obalová řešení OBAL ROKU certifikovaná globální obalovou organizací World Packaging Organisation je branou do světové soutěže WorldStar Packaging Awards.

Harmonogram soutěže

Harmonogram

 • 24. 4. 2024 - zahájení příjmu přihlášek,
 • 5. 8. 2024 - uzávěrka registrace ,
 • 12. 8. 2024 - zahájení nastudování přihlášených obalových exponátů,
 • 23. 8. 2024 - poslední den na doručení vzorku obalového exponátu (mimo dohodu),
 • 27. až 29. 8. 2024 - hodnocení odbornou porotou. Odborná porota posuzuje obaly z pohledu inovace, ochrany produktu, požadavků uživatelů a dopadu na životní prostředí, ale také z pohledu legislativy a marketingu,
 • 29. 8. 2024 - neformální After Party. Pro přihlašovatele, porotu a přátele obalů. Na Afterparty budou neformálně oznámeni vítězové soutěže,
 • 13. 9. 2024 - dodání podkladů pro trofeje oceněných exponátů,
 • 17. 10. 2024 - ocenění vítězů a předávání ocenění,
 • Propagace finalistů - od okamžiku přihlášení až do srpna 2024.
GALAVEČER A SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ 2024

Předávání ocenění

Zástupcům společností oceněných exponátů v soutěži Obal roku 2024 budou předány trofeje a certifikáty v říjnu 2024 na Galavečeru. Během slavnostního galavečera budou vyhlášeni držitelé zlaté, stříbrné a bronzové Ceny předsedkyně poroty Obal roku 2024.

KONTAKTUJTE NÁS ZDE

Organizace soutěže

Iva Werbynská: +420 730 173 101, iva.werbynska@syba.cz

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE OBALU ROKU

Kategorie

Obdobně jako v celosvětové soutěži WorldStar, která OBALU ROKU udělila certifikaci, přičemž úspěch v lokální soutěži je jediným způsobem jak vstoupit do soutěže světové, jsou přihlášená obalová řešení členěna dle oblasti použití do kategorií:

Automotive/přepravní a průmyslové obalyČistící a prací prostředky Dárkové obaly Design Touch
E-commerce Elektronika a spotřebiče Etikety Farmaceutické produkty Grafika a design Kosmetika Marketing Nápoje Pet food POP & POS displeje Potraviny Procesy a technologie Pivní Design Touch – plechovka Pivní Design Touch – láhev Pivní Design Touch – etiketa Ostatní

Speciální ocenění OBALu ROKU

Speciální ocenění

Cena předsedkyně poroty
The Best Of The Best tří TOP obalových řešení; zlatá, stříbrná a bronzová cena.

Cena udržitelnosti
Nejlepší obal z pohledu recyklovatelnosti, tříditelnosti, znovupoužitelnosti. Patron EKO-KOM.

Packaging Print Prize
Ocenění Packaging Print Prize za výjimečnou kvalitu / inovaci v potisku obalu pod patronátem Společnosti tisku z.s.

Cena ministra životního prostředí
Ocenění udělené ministrem životního prostředí, panem Mgr. Petrem Hladíkem

Hodnocení exponátů odbornou porotou

Kritéria hodnocení

V soutěži Obal roku jsou přihlášené obaly hodnoceny podle několika klíčových kritérií, která odrážejí různé aspekty obalového designu, inovace a udržitelnosti.

Zde je přehled hlavních kritérií hodnocení:

 1. Míra inovace: Toto kritérium hodnotí  originalitu a kreativitu v designu obalu, včetně inovativního použití materiálů a technologií. Hodnotí se jedinečnost nápadu a schopnost odlišit se od konkurence na trhu. Do míry inovace může přihlašovatel zahrnout nejenom inovativní designové prvky, ale v případě zdůvodnění toto kritérium může zahrnovat i inovaci z hlediska úspor materiálu, energií apod. 
 2. Funkčnost: Hodnotí se praktičnost obalu, jeho snadná manipulace a použitelnost pro uživatele. Důležité jsou ergonomie, bezpečnost a uživatelský komfort při manipulaci s obalem. Přihlíží se také na správné uvedení povinných informací na obale i na akcent marketingových funkcí. Hodnotí se, zda obal naplňuje funkci, pro kterou byl vytvořen: ochranná, manipulační a transportní, informační, marketingová. V této kategorii se hodnotí i shoda s předpisy, pokud obaly podléhají jakékoli legislativě (např. styk s potravinami, Zákon o obalech atd.)
 3. Technické zpracování: Kritérium zahrnuje kvalitu materiálu, konstrukce obalu a jeho funkčnost. Kritérium  zahrnuje i zhodnocení výrobního provedení v souladu s dosažitelnými technologiemi. Hodnotí se stabilita, odolnost a životnost obalu, stejně jako přesnost a kvalita provedení. V případě akcentu na materiál je potřeba vycházet z jeho vlastností, které přihlašovatel dokládá technickým listem, zkouškami z certifikovaných laboratoří apod.  Technické provedení a funkčnost exponátu by měly odpovídat prezentovanému popisu a specifikaci. 
 4. Design a konstrukční podoba: Toto kritérium hodnotí  grafickou a/nebo konstrukční podobu obalu, jeho vizuální a estetickou hodnotu v návaznosti na cílovou skupinu, pro kterou je určen a s ohledem na funkci obalu (viz kritérium Funkčnost) a typ obalu (prodejní, skupinový, přepravní). Důležitá je schopnost obalu odrážet identitu značky a přitažlivost pro zákazníky.
 5. Hodnotí se vlastnosti obalu, které ovlivňují dodavatelský řetězec, resp. logistické procesy a toky. Hodnocení by mělo zohledňovat přínosy z pohledu příjemce obalového řešení, obalu nebo inovace. Z pohledu obalů jsou zásadní tyto oblasti logistiky - skladování, přeprava a manipulace. Vlastnosti a specifikace obalu: rozměry, tvar, pevnost obal.
  Odolnost obalu vůči poškození klimatickými a mechanickými vlivy.
  Rozměrová kompatibilita s dopravními prostředky, skladovacími systémy a dalšími logistickými standardy.
  Způsobilost pro přepravu, manipulaci a skladování: značení, způsoby manipulace, stohovatelnost, shoda s předpisy, které regulují mezinárodní přepravu (např. nebezpečné zboží). V případě argumentace zkoušek (např. pádové, vibrační atd.), přihlašovatel dokládá certifikáty, technickými listy apod. 
 6. Udržitelnost a společenská odpovědnost: udržitelnost je hodnocena z hlediska ekodesignu obalu, tj. snaha o prevenci (snižování zdrojů materiálu, spotřeby energie a vody) a recyklovatelnost obalu (včetně tříditelnosti spotřebitelem i na dotřiďovacích linkách). Společenská odpovědnost je hodnocena u obalů s charitativním přesahem.
 7. Kritické funkce obalu: při snaze o co největší udržitelnost obalu nesmíme zapomínat na jeho základní funkce: ochranu výrobku, snadnou manipulaci – komfort při používání obalu, přepravu, prodej – marketingový nástroj. A v neposlední řadě na jeho technickou proveditelnost i na množství informací, které na něm musí být uvedeny. Na druhé pomyslné misce vah je minimalizace dopadu obalu na životní prostředí.


Každé z těchto kritérií hraje významnou roli při hodnocení přihlášených obalů do soutěže OBAL ROKU. Náročnost hodnocení je v různé váze těchto kritérií v hodnocených kategorií. Účastníci by měli při navrhování svých obalů zohlednit všechny aspekty, aby dosáhli co nejkomplexnějšího hodnocení. Cílem je, aby obaly, které získají status „OBAL ROKU“ byly unikátní v česko-slovenském regionu a obstály i na mezinárodním poli a měly šanci získat světové hodnocení „WorldStar Packaging Awards.“


Název soutěže se nepřekládá do angličtiny ani do jiných jazyků. Při použití v anglických textech lze získání ocenění zdůraznit opisem, například:

....our packaging is a winner of the Czech and Slovak packaging competition OBAL ROKU.