SOUTĚŽ OBAL ROKU

O soutěži

OBAL ROKU je prestižní a certifikovaná soutěž, která každoročně oslavuje nejlepší inovace, kreativitu a udržitelnost v oblasti obalového průmyslu. Tato událost představuje platformu pro prezentaci nejnovějších trendů a technologií, a také oceňuje ty, kteří vytvářejí špičkové obaly s ohledem na životní prostředí a společnost.

Soutěž OBAL ROKU nabízí jedinečnou příležitost pro firmy, designéry a výrobce, aby ukázali své schopnosti v oblasti obalového designu, zvýšili povědomí o svých značkách a navázali nové obchodní kontakty. Soutěž je otevřena pro účastníky z různých odvětví, jako jsou potraviny, nápoje, kosmetika, farmaceutika, elektronika a další.  Cílem soutěže je vyzdvihnout a následně propagovat nejlepší myšlenky, inovace a technologie v oblasti balení, které se na trhu objevují. Současně je dána možnost ocenit práci obalových konstruktérů a designérů při slavnostním předání ocenění na Galavečeru obalového kongresu OBALKO.

Soutěž o nejlepší obalová řešení OBAL ROKU certifikovaná globální obalovou organizací World Packaging Organisation je branou do světové soutěže WorldStar Packaging Awards.

Harmonogram soutěže

Harmonogram

 • 24. 4. 2024 - zahájení příjmu přihlášek,
 • 5. 8. 2024 - uzávěrka registrace ,
 • 12. 8. 2024 - zahájení nastudování přihlášených obalových exponátů,
 • 23. 8. 2024 - poslední den na doručení vzorku obalového exponátu (mimo dohodu),
 • 27. až 29. 8. 2024 - hodnocení odbornou porotou. Odborná porota posuzuje obaly z pohledu inovace, ochrany produktu, požadavků uživatelů a dopadu na životní prostředí, ale také z pohledu legislativy a marketingu,
 • 29. 8. 2024 - neformální After Party. Pro přihlašovatele, porotu a přátele obalů. Na Afterparty budou neformálně oznámeni vítězové soutěže,
 • 13. 9. 2024 - dodání podkladů pro trofeje oceněných exponátů,
 • 17. 10. 2024 - ocenění vítězů a předávání ocenění,
 • Propagace finalistů - od okamžiku přihlášení až do srpna 2024.
GALAVEČER A SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ 2024

Předávání ocenění

Zástupcům společností oceněných exponátů v soutěži Obal roku 2024 budou předány trofeje a certifikáty v říjnu 2024 na Galavečeru. Během slavnostního galavečera budou vyhlášeni držitelé zlaté, stříbrné a bronzové Ceny předsedkyně poroty Obal roku 2024.

KONTAKTUJTE NÁS ZDE

Organizace soutěže

Iva Werbynská: +420 730 173 101, iva.werbynska@syba.cz

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE OBALU ROKU

Kategorie

Obdobně jako v celosvětové soutěži WorldStar, která OBALU ROKU udělila certifikaci, přičemž úspěch v lokální soutěži je jediným způsobem jak vstoupit do soutěže světové, jsou přihlášená obalová řešení členěna dle oblasti použití do kategorií:

Automotive/přepravní a průmyslové obalyČistící a prací prostředky Dárkové obaly Design Touch
E-commerce Elektronika a spotřebiče Etikety Farmaceutické produkty Grafika a design Kosmetika Marketing Nápoje Pet food POP & POS displeje Potraviny Procesy a technologie Pivní Design Touch – plechovka Pivní Design Touch – láhev Pivní Design Touch – etiketa Ostatní

Speciální ocenění OBALu ROKU

Speciální ocenění

Cena předsedkyně poroty
The Best Of The Best tří TOP obalových řešení; zlatá, stříbrná a bronzová cena.

Cena udržitelnosti
Nejlepší obal zpohledu recyklovatelnosti, tříditelnosti, znovupoužitelnosti. Patron EKO-KOM.

Packaging Print Prize
Ocenění Packaging Print Prize za výjimečnou kvalitu / inovaci v potisku obalu pod patronátem Společnosti tisku z.s.

Hodnocení exponátů odbornou porotou

Kritéria hodnocení

V soutěži Obal roku jsou přihlášené obaly hodnoceny podle několika klíčových kritérií, která odrážejí různé aspekty obalového designu, inovace a udržitelnosti.

Zde je přehled hlavních kritérií hodnocení:

 1. Míra inovace: Toto kritérium hodnotí  originalitu a kreativitu v designu obalu, včetně inovativního použití materiálů a technologií. Hodnotí se jedinečnost nápadu a schopnost odlišit se od konkurence na trhu. Do míry inovace může přihlašovatel zahrnout nejenom inovativní designové prvky, ale v případě zdůvodnění toto kritérium může zahrnovat i inovaci z hlediska úspor materiálu, energií apod. 
 2. Funkčnost: Hodnotí se praktičnost obalu, jeho snadná manipulace a použitelnost pro uživatele. Důležité jsou ergonomie, bezpečnost a uživatelský komfort při manipulaci s obalem. Přihlíží se také na správné uvedení povinných informací na obale i na akcent marketingových funkcí. Hodnotí se, zda obal naplňuje funkci, pro kterou byl vytvořen: ochranná, manipulační a transportní, informační, marketingová. V této kategorii se hodnotí i shoda s předpisy, pokud obaly podléhají jakékoli legislativě (např. styk s potravinami, Zákon o obalech atd.)
 3. Technické zpracování: Kritérium zahrnuje kvalitu materiálu, konstrukce obalu a jeho funkčnost. Kritérium  zahrnuje i zhodnocení výrobního provedení v souladu s dosažitelnými technologiemi. Hodnotí se stabilita, odolnost a životnost obalu, stejně jako přesnost a kvalita provedení. V případě akcentu na materiál je potřeba vycházet z jeho vlastností, které přihlašovatel dokládá technickým listem, zkouškami z certifikovaných laboratoří apod.  Technické provedení a funkčnost exponátu by měly odpovídat prezentovanému popisu a specifikaci. 
 4. Design a konstrukční podoba: Toto kritérium hodnotí  grafickou a/nebo konstrukční podobu obalu, jeho vizuální a estetickou hodnotu v návaznosti na cílovou skupinu, pro kterou je určen a s ohledem na funkci obalu (viz kritérium Funkčnost) a typ obalu (prodejní, skupinový, přepravní). Důležitá je schopnost obalu odrážet identitu značky a přitažlivost pro zákazníky.
 5. Hodnotí se vlastnosti obalu, které ovlivňují dodavatelský řetězec, resp. logistické procesy a toky. Hodnocení by mělo zohledňovat přínosy z pohledu příjemce obalového řešení, obalu nebo inovace. Z pohledu obalů jsou zásadní tyto oblasti logistiky - skladování, přeprava a manipulace. Vlastnosti a specifikace obalu: rozměry, tvar, pevnost obal.
  Odolnost obalu vůči poškození klimatickými a mechanickými vlivy.
  Rozměrová kompatibilita s dopravními prostředky, skladovacími systémy a dalšími logistickými standardy.
  Způsobilost pro přepravu, manipulaci a skladování: značení, způsoby manipulace, stohovatelnost, shoda s předpisy, které regulují mezinárodní přepravu (např. nebezpečné zboží). V případě argumentace zkoušek (např. pádové, vibrační atd.), přihlašovatel dokládá certifikáty, technickými listy apod. 
 6. Udržitelnost a společenská odpovědnost: udržitelnost je hodnocena z hlediska ekodesignu obalu, tj. snaha o prevenci (snižování zdrojů materiálu, spotřeby energie a vody) a recyklovatelnost obalu (včetně tříditelnosti spotřebitelem i na dotřiďovacích linkách). Společenská odpovědnost je hodnocena u obalů s charitativním přesahem.
 7. Kritické funkce obalu: při snaze o co největší udržitelnost obalu nesmíme zapomínat na jeho základní funkce: ochranu výrobku, snadnou manipulaci – komfort při používání obalu, přepravu, prodej – marketingový nástroj. A v neposlední řadě na jeho technickou proveditelnost i na množství informací, které na něm musí být uvedeny. Na druhé pomyslné misce vah je minimalizace dopadu obalu na životní prostředí.


Každé z těchto kritérií hraje významnou roli při hodnocení přihlášených obalů do soutěže OBAL ROKU. Náročnost hodnocení je v různé váze těchto kritérií v hodnocených kategorií. Účastníci by měli při navrhování svých obalů zohlednit všechny aspekty, aby dosáhli co nejkomplexnějšího hodnocení. Cílem je, aby obaly, které získají status „OBAL ROKU“ byly unikátní v česko-slovenském regionu a obstály i na mezinárodním poli a měly šanci získat světové hodnocení „WorldStar Packaging Awards.“


Název soutěže se nepřekládá do angličtiny ani do jiných jazyků. Při použití v anglických textech lze získání ocenění zdůraznit opisem, například:

....our packaging is a winner of the Czech and Slovak packaging competition OBAL ROKU.


Partneři soutěže

Partneři

Generální partner

Stříbrní partneři

Bronzový partner

Partneři

Partner třídění

Partner třídění na Slovensku

Spolupracující organizace

Hlavní mediální partneři