SOUTĚŽ OBAL ROKU

O soutěži

OBAL ROKU je prestižní a certifikovaná soutěž, která každoročně oslavuje nejlepší inovace, kreativitu a udržitelnost v oblasti obalového průmyslu. Tato událost představuje platformu pro prezentaci nejnovějších trendů a technologií, a také oceňuje ty, kteří vytvářejí špičkové obaly s ohledem na životní prostředí a společnost.

SoutěžOBAL ROKU 2023 nabízí jedinečnou příležitost pro firmy, designéry a výrobce, aby ukázali své schopnosti v oblasti obalového designu, zvýšili povědomí o svých značkách a navázali nové obchodní kontakty. Soutěž je otevřena pro účastníky z různých odvětví, jako jsou potraviny, nápoje, kosmetika, farmaceutika, elektronika a další.  Cílem soutěže je vyzdvihnout a následně propagovat nejlepší myšlenky, inovace a technologie v oblasti balení, které se na trhu objevují. Současně je dána možnost ocenit práci obalových konstruktérů a designérů při slavnostním předání ocenění na Galavečeru obalového kongresu OBALKO.

Soutěž o nejlepší obalová řešení OBAL ROKU certifikovaná globální obalovou organizací World Packaging Organisation je branou do světové soutěže WorldStar Packaging Awards.

Harmonogram soutěže

Harmonogram

 • 6. 3. 2023 - zahájení příjmu přihlášek,
 • Uzávěrka registrace - 31. 7. 2023,
 • 14. srpna 2023 - zahájení nastudování přihlášených obalových exponátů,
 • 25. srpna 2023 - poslední den na doručení vzorku obalového exponátu (mimo dohodu),
 • Hodnocení odbornou porotou - 29, 30. a 31. 8. 2023. Odborná porota posuzuje obaly z pohledu inovace, ochrany produktu, požadavků uživatelů a dopadu na životní prostředí, ale také z pohledu legislativy a marketingu,
 • 31. 8. 2023 - Neformální After Party. Pro přihlašovatele, porotu a přátele obalů. Na Afterparty budou neformálně oznámeni vítězové soutěže,
 • 8.9.2023 - dodání podkladů pro trofeje oceněných exponátů,
 • Ocenění vítězů a předávání ocenění - 19. 10. 2023,
 • Propagace finalistů - od okamžiku přihlášení až do srpna 2023.
GALAVEČER A SLAVNOSTNÍ PŘEDÁNÍ OCENĚNÍ 2022

Předávání ocenění

Zástupcům společností oceněných exponátů v soutěži Obal roku 2022 budou předány trofeje a certifikáty v říjnu 2022 na Galavečeru. Během slavnostního galavečera budou vyhlášeni držitelé zlaté, stříbrné a bronzové Ceny předsedkyně poroty Obal roku 2022.

KONTAKTUJTE NÁS ZDE

Organizace soutěže

Iva Werbynská: +420 730 173 101, iva.werbynska@syba.cz

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE OBALU ROKU

Kategorie

Obdobně jako v celosvětové soutěži WorldStar, která OBALU ROKU udělila certifikaci, přičemž úspěch v lokální soutěži je jediným způsobem jak vstoupit do soutěže světové, jsou přihlášená obalová řešení členěna dle oblasti použití do kategorií:

POTRAVINY NÁPOJE GRAFIKA A DESIGN FARMACEUTICKÉ PRODUKTY ČISTICÍ A PRACÍ PROSTŘEDKY ELEKTRONIKA A SPOTŘEBIČE AUTOMOTIVE / PŘEPRAVNÍ A PRŮMYSLOVÉ OBALY DÁRKOVÉ OBALY ETIKETY POP&POS DISPLEJE PROCESY A TECHNOLOGIE E-COMMERCE Pet food Design Touch Pivní Design Touch – plechovka Pivní Design Touch – láhev Pivní Design Touch – etiketa OSTATNÍ

 

Podmínky soutěže

Hodnocení exponátů odbornou porotou

Kritéria hodnocení

V soutěži Obal roku jsou přihlášené obaly hodnoceny podle několika klíčových kritérií, která odrážejí různé aspekty obalového designu, inovace a udržitelnosti.

Zde je přehled hlavních kritérií hodnocení:

 1. Míra inovace: Toto kritérium hodnotí originalitu a kreativitu v designu obalu, včetně inovativního použití materiálů a technologií. Hodnotí se jedinečnost nápadu a schopnost odlišit se od konkurence na trhu.
 2. Funkčnost: Hodnotí se praktičnost obalu, jeho snadná manipulace a použitelnost pro uživatele. Důležité jsou ergonomie, bezpečnost a uživatelský komfort při manipulaci s obalem.
 3. Technické zpracování: Kritérium zahrnuje kvalitu materiálu, funkčnost exponátu a výrobní provedení. Hodnotí se stabilita, odolnost a životnost obalu, stejně jako přesnost a kvalita provedení.
 4. Design a konstrukční podoba: Toto kritérium hodnotí grafickou a/nebo konstrukční podobu obalu, jeho vizuální a estetickou hodnotu. Důležitá je schopnost obalu odrážet identitu značky a přitažlivost pro zákazníky.
 5. Logistická otázka: Hodnotí se stohovatelnost, velikost a tvar obalu, které ovlivňují skladování, přepravu a manipulaci. Dále se posuzuje odolnost obalu vůči poškození během logistických procesů.
 6. Udržitelnost: Toto kritérium hodnotí ekologickou, ekonomickou a společenskou odpovědnost obalu. Zohledňuje se snižování environmentálního dopadu, podpora recyklace, míra recyklace a použité materiály. Důraz je kladen na minimalizaci odpadu, snižování spotřeby energie a vodního hospodářství při výrobě obalů.

Každé z těchto kritérií hraje klíčovou roli při hodnocení přihlášených obalů do soutěže Obal roku. Účastníci by měli při navrhování svých obalů zohlednit všechny aspekty, aby dosáhli co nejvyššího hodnocení a měli šanci získat prestižní ocenění.


Název soutěže se nepřekládá do angličtiny ani do jiných jazyků. Při použití v anglických textech lze získání ocenění zdůraznit opisem, například:

....our packaging is a winner of the Czech and Slovak packaging competition OBAL ROKU.