ODBORNÁ POROTA V ROCE 2023

Porota 2023

Odborná porota posuzuje obaly z pohledu inovace, ochrany produktu, požadavků uživatelů a dopadu na životní prostředí, ale také z pohledu legislativy a marketingu.

Předsedkyně poroty

Jana Žižková

obalový specialista

Předsedkyně komise

Porotci

Hana Hradecká

EKO‑KOM

Michal Sebíň

NATUR-PACK

CEO

Zuzana Pašková

ENVI-PAK

Riaditeľka Oddelenia klientov

Stanislav Břeň

Svět balení

šéfredaktor

David Marouš

Cordstrap

commercial manager, aplikační inženýr

Martin Dulava

Line Art group

spoluzakladatel

Jakub Cihlář

GS1 Czech Republic

manažer GS1 Barcodes

Eva Skopková

Packaging

jednatelka

Filip Hubička

měsíčník Logistika

šéfredaktor

Václav Mlynář

PANFLEX

Ředitel

Jiří Hejduk

Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

vědecký pracovník
učitel se zaměřením na praktické předměty