ODBORNÁ POROTA V ROCE 2024

Porota 2024

Odborná porota posuzuje obaly z pohledu inovace, ochrany produktu, požadavků uživatelů a dopadu na životní prostředí, ale také z pohledu legislativy a marketingu.

Předsedkyně poroty

Jana Žižková

obalový specialista


Pro Janu je na obalech fascinující fakt, že se bez nich lidstvo nedokáže obejít, i když se o to občas snaží.  Jakmile před mnoha lety vstoupila do světa obalů, pohltil ji a už z něho nechce ani nedokáže odejít... Jinými slovy: V obaly věří, svět bez obalů neexistuje.

Porotci

Hana Hradecká


Hanka se věnuje obalům, resp. odpadům z obalů, jejich třídění a recyklaci již bezmála třicet let, posledních 25 let je součástí týmu Autorizované obalové společnosti EKO-KOM. Má ráda obaly, které dobře fungují a pokud se dají dobře vytřídit a zrecyklovat, tak její popelářské srdce plesá.

Jako zástupce Státního zdravotního ústavu v porotě zajímá Jitku ta hlavní kritická funkce obalu. To, aby obal chránil produkt a tím tak zdraví obyvatel.

Jiří Hejduk

vědecký pracovník učitel se zaměřením na praktické předměty


Jiří působí na Univerzitě v Pardubicích na Katedře polygrafie a fotofyziky. Na tiskové technologie je opravdovým expertem. 

David Marouš

aplikační inženýr


Davidovou parketou je transportní balení napříč logistickým řetězcem a to od Chicaga až po Tokio. Rád vymýšlí způsoby, jak zcela nevhodné zboží na přepravu, nakonec bezpečně a v pořádku přepravit na místo určení.

Zuzana Pašková

riaditeľka oddelenia klientov


Obaly jsou pro Zuzanu velkou inspirací, obdivuje designéry a výrobce, jak dokážou skloubit funkčnost, design a inovativnost tak, aby byly v souladu s trendem udržitelnosti.

Michal Dupkala

ředitel


Michal Dupkala sa začal podieľať na rozvoji GS1 Slovakia v roku 2018. Pred jeho pôsobením v GS1 Slovakia pracoval viac ako 15 rokov v rôznych globálnych spoločnostiach. Od roku 2010 do roku 2018 viedol komerčné rozvojové aktivity americkej spoločnosti GGB vo východnej Európe, pred rokom 2010 pracoval na manažmente zákazníckej kvality  a budovaní vzťahov so zákazníkmi v spoločnosti Johnson Controls. Je absolventom Žilinskej Univerzity, MBA programu Manažment organizácie Varšavskej univerzity manažmentu a absolvent business manažment programu EBC*L  level A.

Cielene sa venuje osobnostnému rozvoju s cieľom budovania funkčného tímu a zdravej organizácie.

Martin Dulava


Spoluzakladatel marketingové agentury Lineart. Společně s více než 50členným týmem se věnuje strategickému budování značek a obalovému designu po celé Evropě.

Michal Sebíň

CEO


Jako ředitel organizace zodpovědnosti výrobců pro obaly NATURPACK je srdcem ekolog odmítající praktiky greenwashingu. Na život obalu po skončení jeho životnosti je pes.

Václav Mlynář

ředitel


Václav je ředitelem v Panflexu a zároveň předsedou Společnosti Tisku. Nejdůležitější na obalech je pro něj soulad funkcionality a designu. Obaly jsou pro něj každodenní výzvou.

Stanislav Břeň

šéfredaktor


Balení je pro Stanislava detektivka, u které stále neví, jak to celé dopadne. Obaly má rád, protože jsou pro něj šaty výrobku a na šatech je nejlepší, když se svlékají.