Odborná porota v roce 2020

Porota 2020

Odborná porota posuzuje obaly z pohledu inovace, ochrany produktu, požadavků uživatelů a dopadu na životní prostředí, ale také z pohledu legislativy a marketingu.

Předsedkyně poroty

Jana Žižková

obalový specialista

Předsedkyně komise

Porotci

Hana Hradecká

EKO‑KOM

Petr Baudyš

Penny Market

vedoucí oddělení kvality

Stanislav Břeň

Svět balení

šéfredaktor

David Marouš

Cordstrap

commercial manager, aplikační inženýr

Martin Dulava

Line Art group

spoluzakladatel

Milena Barančíková

Doosan Bobcat EMEA

packaging engineer

Michael Šimek

GS1 Czech Republic

manažer GS1 Barcodes

Eva Skopková

Packaging

jednatelka

Filip Hubička

měsíčník Logistika

šéfredaktor

Zdeněk Ungrád

PANFLEX

jednatel

Petra Kahovcová

Siemens

commodity manager

Lukáš Mikloš

Tesco Stores

CE lead packaging manager

Lukáš Vápenka

Vysoká škola chemicko-technologická

odborný pracovník

Jiří Hejduk

Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

vědecký pracovník
učitel se zaměřením na praktické předměty