ODBORNÁ POROTA V ROCE 2022

Porota 2022

Odborná porota posuzuje obaly z pohledu inovace, ochrany produktu, požadavků uživatelů a dopadu na životní prostředí, ale také z pohledu legislativy a marketingu.

Předsedkyně poroty

Jana Žižková

obalový specialista

Předsedkyně komise

Porotci

Hana Hradecká

EKO‑KOM

Martina Ferencová

Český svaz pivovarů a sladoven

Executive Director

Stanislav Břeň

Svět balení

šéfredaktor

David Marouš

Cordstrap

commercial manager, aplikační inženýr

Martin Dulava

Line Art group

spoluzakladatel

Michael Šimek

GS1 Czech Republic

manažer GS1 Barcodes

Eva Skopková

Packaging

jednatelka

Filip Hubička

měsíčník Logistika

šéfredaktor

Václav Mlynář

PANFLEX

Ředitel

Jiří Hejduk

Univerzita Pardubice, Fakulta chemicko-technologická

vědecký pracovník
učitel se zaměřením na praktické předměty


Partneři ročníku 2022

Partneři 2022

Generální partner

Stříbrní partneři

Bronzový partner

Partneři

Partner třídění

Hlavní mediální partneři